در آستانه هفته مبارزه با مواد مخدر ؛

خطیبی فرماندار شهرستان ملارد در این جلسه با بیان اینکه معضل اعتیاد یکی از مهمترین و جدی ترین آسیب های اجتماعی است که جوانان و خانواده ها را تهدید می کند اظهارداشت وظیفه همه ماست که در زمینه کاهش این بلای خانمان سوز در سطح شهرستان تلاش کنیم.