مشکل آب اختر آباد حل شدنی است

آمریکا اگر بیشتر از توان موشکی ما مطلع شود دیوانه خواهد شد

حسینی همدانی: شهید بهشتی از شخصیت هاى تراز اول انقلاب و نظام اسلامى است که شناخت ابعاد وجودى ا ین شهید مظلوم همچنان نیاز به کند و کاو جستجوگرانه و همه‏ جانبه دارد

به گزارش پایگاه خبری اقتدار ملارد ، نخستین نماز جمعه تیر ماه بخش صفادشت شهرستان ملارد به امامت حجت السلام حسینی همدانی امام جمعه محبوب ضفادشت در مصلی بزرگ این بخش برگزار گردید

حسینی همدانی در ابتدای سخنانش گفت : حضرت معصومه(س) تحت تعالیم پدر و برادر بزرگوار خویش، والاترین آموزه‏ هاى اسلامى همچون عفت و حیا و پاکدامنى که با یسته و شا یسته زن مسلمان است را به‏ خوبى فراگرفته و در رفتار و گفتار و کردار خود به حد اعلا رساندند. تجلى ا ین صفات به آن اندازه است که آن حضرت از زبان ائمه معصومین (ع) بدین القاب نامگذارى و ستایش شده‏ که حاکى از طهارت روحى و کمالات خاص آن حضرت است. چنان‏که حضرت امام رضا(ع) در روا ی تىفرموده‏اند: «هر کس معصومه را در قم ز ی ارتکند مانند کسى است که مرا ز ی ارت کرده است.»

حسینی در ادامه سخنانش پس از تقدیر و تشکر از تمامی زحمتکشان دستگاه قضاء در شهرستان ملارد گفت : هفتم تیر ماه، سالروز شهادت شهید بهشتى و ۷۲ نفر از یاران مخلص امام و انقلاب است. واقعه‏اى که به حق عاشوراى انقلاب نام گرفت، با ۷۲ شهیدش و شهید شاخصش که سیدالشهداى انقلاب اسلامى شد.

شهید مظلوم آ یت الله سید محمد حسین بهشتى، از شخصیت هاى تراز اول انقلاب و نظام اسلامى است که شناخت ابعاد وجودى ا ین شهید مظلوم همچنان نیاز به کند و کاو جستجوگرانه و همه‏ جانبه دارد.در ادامه امام جمعه صفادشت گریزی به سخنان مقام معظم رهبری داشت : در این قوه اول عدالت است چون مردم میگویند شما جای حضرت علی ع نشسته اید و انتظار دارند که عدالت علوی را اجرا کنید . و با عناصر ناباب دردستگاه قضا برخورد کنید ولو یک نفر . وقاضی مسول مبارزه با فساد است اگر مبارزه نکند به فرموده مقام معظم رهبری گناهشان نابخشودنی است . وهمچنین قاضی به فرموده مقام معظم رهبری باید در همه مراحل قضایی گوش شنوا داشته باشد و و صبرو حوصله شنیدن همه مطالب شاکیان و متهمان را داشته باشد و با آنها برخورد غیر اخلاقی نکند . و مدت زمان رسیدگی به پرونده ها را طولانی نکنند و همچنین با قاطعیت و اقتدار با مفاسد برخورد کنند و ملاحظه و سفارش و … قبول نکنند . وهمچنین افرادی که برای قضاوت و حتی برای کار در دادگاه میخواهند استخدام بکنند به فرموده امیرمومنان از بهترین افراد باشند نه از نزدیکان .

حسینی همدانی در ادامه گفت : سالروز حمله آمریکا به هواپیماى مسافربرى ایران در ۱۲ تیر ماه ۱۳۶۷ به نام روز «افشاى حقوق بشر آمر ی کا ی ى» نامگذارى شده است. جنا یت هولناک نظام یان آمر یکا یى در اینروز در هدف قرار دادن هواپیماى مسافربرى ایران در خلیج فارس توسط ناو متجاوز آمر یکا یى را با ید یکى ازدردناکترین فجا یع انسانى دوران معاصر دانست، چراکه عاملان آن به رغم اعتراف معاون رئیس جمهور وقت آمریکا در حمله عامدانه به هواپیماى مسافربرى،نه تنها توبیخ نشدند ، بلکه توسط رئیسجمهور وقت آمر یکا مدال شجاعت ! گرفتند.هدف امریکایی ها این بود که ایران را وادار کنند تا صلح و پایان جنگ را بپذیرد مثل امروز که تحریم و تهدید میکند تا ایران تسلیم خواسته های شیطان بزرگ شود کهنه تنها تسلیم نمیشویم بلکه جواب کوبنده ای برا تجاوز گری آنها میدهیم مانند سرنگونی پهباد جاسوسی امریکا و..پیام دیگرش این است که غرب در برابر این جنایت سکوت کرد مثل الان که در برابر جنایات امریکا و بدعهدی در برجام سکوت میکنند این یعنی غرب از حقوق بشر به عنوان ابزار برای فشار بیشتر به کشورهای غیر همسو است تا همسوی با غرب بشوند . که این را غربی ها کور خوانده اند ملت ایران گول بازی های آنها را نخواهد خورد . و با مقاومت خود دشمنان را رسوا خواهند کرد .از موارد ضد حقوق بشری امریکا هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری است که ایرا این کار را نکرد و ترامپ تشکر هم کرد و همچنین امریکا از انتقال کمک های انسان دوستانه مردم کشورهای غربی برای سیل زدگان ایران جلوگیری کرد.وزارت خزانه دارى آمر یکا، رهبر معظم انقلاب، سردار علی رضا تنگسیرى فرمانده نیروى دریا یى سپاه پاسداران، سردار امیرعلى حاجى زاده فرمانده نیروى هوافضاى سپاه پاسداران و سردار محمد پاکپور فرمانده نیروى زمینی ىسپاه پاسداران را در فهرست تحریم قرار داده است. علاوه بر ا ین، فرماندهان پنج منطقه نیروى دریا یى سپاه پاسداران را هم در فهرست تحر یم قرار داد و وزیر امور خارجه اش هم گفت این تحریم ها بخشی از فشارها برایران است .

حسینی همدانی در ادامه سخنانش اشاره کرد: به اذعان همه جهانیان، حتى دشمنان انقلاب اسلامى، رهبر معظم انقلاب و نزدی کانش داراى شفاف‏ تری پن زندگى بوده که جز خانه‏اى ساده و قدیمى و یک حسینیه براى دیدارشیفتگان ولا یت که آن هم متعلق به اموال عمومى است، اموال د یگرى ندارند. ا یشان مانند رهبران سا یر کشور ها نیستند که به‏ دنبال ثروت اندوزى و داشتن حساب‏هاى خارج از کشور باشد که تحر یم آن حساب‏ها، آورده‏اى براى تحر یم کنندگان داشته باشد. ساده ز یستى ا یشان براى همگان اثبات شده است لذا ادعاى تحر یم ا یشان، اقدامى جاهلانه و برگرفته از ذهنى بیمار و به دور از هر منطقى است.پیام های ساقط کردن پهپاد فوق پیشرفته امریکا یعنی دنیا بداند که قدرت نظامی و دفاعی ایران این است . این پهپاد فوق پیشرفته امریکا با موشک «سوم خرداد» ن ی روى هوافضاى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى که در سال ۱۳۹۳ رونمایی شده بود مورد هدف قرار گرفته و ساقط شد . موشک های امروز ما را اگر امریکا بداند دیوانه تر خواهد شد و جالب تر اینکه گلوبال‏هاوک این پهپاد ساقط شده امریکا ازجمله تسل ی حات گران‏ قیمت ارتش آمریکا بود . چراکه قیمت هر فروند از ا ین پهپاد با احتساب هز ی نه‏هاى عمل ی اتى و نگهدارى آن، به ب ی ش از ۲۲۰ م ی ل ی ون دلار که با هزینه۱۲ فروند هواپیماى اف ۱۶ برابرى مى‏کند، مى‏رسد و از ا ین حیث، از گران‏تر ین پهپادهاى آمر یکایى محسوب مى‏شود. بر ا ین اساس مى‏توان گفت؛ سپاه پاسداران، غول ۲۲۰ می ل ی ون دلارى آمر یکا را تبد یل به آهن پاره کرد. ترامپ و نوکرانش بدانند این سرنوشت شیطنت است و همچنین خبرگزارى «اسپوتن ی ک» تأک ی د کرد،این پهپاد در حالى به دست ا یران سرنگون شد که آمر یکا یى‏ها آن‏را نه قابل رد یابى و نه قابل سرنگونى معرفى کرده بودند، که ایران با شکار ا ین پهپاد، افسانه‏ هاى آمریکا ی ها را بر باد دادند .

حسینی در پایان مطالب خطبه های دوک خود گفت :  همانطور که اطلاع دار ید کمبود آب شرب در صفادشت مردم را رنج میدهد و حتی در برخی از روستاها مردم هفتگی و حتی بیش از آن آب شرب ندا رند و با تانکر ِ آب به ا ین مناطق آب رسانده می شود . و مسولین هم دارندنها یت تلاش خود را می کنند تا مردم عز یز و زحمتکش در ا ین گرما ی تابستان بی آب نمانند که یک دستگاه آب تصفیه کن برا ی دهستان اختر آباد خریدار ی و نصب شده و مخازنی که برا ی روستاها ی اطراف صفادشت مثل مهردشت و… احداث شده و سه الی چهار حلقه چاه در شهر حفر شده تا آب شهر صفادشت و مسکن مهر و برخی از روستاها دچار مشکل نشوند . و مردم عزیز از کمی آب رنج نکشند و غالب مردم عزیز هم با صرفه جو یی به ا ین امر کمک می کنند که هم از تلاش مسولین تشکر می کنم و هم از مردم عز یز .اما نکته ا ی که می خواهم عرض کنم ا ین است که مشکل اصلی امروز آب شربی است که با این همه زحمت و خرج بالا تهیه می شود اما استفاده ها ی غیر مجاز از ا ین آب می شود .مثلا عده ا ی بدون کنتور و یا دستکاری کنتور وبدون مجوز آبفا و غیر مجاز از آب شرب استفاده می کنند و عده ا ی ه م از آب شرب بهداشتی جهت آب یار ی مزارع و باغات و یاپرکردن استخرها در محل‌ها یی که با کمبود  یا جیره‌بند ی آب مواجه هستند، استفاده می کنند .خب ا ین اعمال هم خلاف قانون است و هم باعث ا ی جاد مشکل در تامین آب می شود و هم طبق نظر مراجع تقلید ا ی نگونه و با ا ین شرایط که گفته شد آب شرب استفاده کردن حرام شرعی است.

انتهای پیام / احمدیان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *