تجدید مزایده عمومی تفکیک و پردازش مرکز دفن زیست اختر غرب

آگهی تجدید مزایده عمومی

توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت تجدید مزایده عمومی تفکیک و پردازش مرکز دفن زیست اختر غرب انجام شد.

به گزارش پایگاه خبر یاقتدار ملارد به نقل از روابط عمومی شهرداری ملارد/ : سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت در نظر دارد به استناد مجوزصد وششمین جلسه هیات مدیره سازمان به شماره ۱۵۴۴/س پ د/۹۶ مورخ ۹۶/۰۷/۲۶ امور مربوط به تفکیک و پردازش مرکز دفن زیست اختر غرب را از طریق برگزاری مزایده عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط شرکت در تجدید مزایده:

۱-برآورد کل  تجدید مزایده ۶/۲۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۲-دارا بودن مجوز کار جهت امور خدماتی از اداره تعاون کار و امور اجتماعی

۳-سپرده شرکت در تجدید مزایده به میزان ۳۱۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال که می بایست همراه اسناد مزایده تحویل گردد.

۴-برندگان اول و دوم و سوم  مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

۵-کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی با ارائه معرفی نامه معتبر جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ ۹۶/۰۹/۲۵ لغایت ۹۶/۱۰/۰۵ ازساعت ۹ لغایت  ۱۲/۳۰  به امور قراردادهای سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت مراجعه و از تاریخ ۹۶/۱۰/۰۲ لغایت ۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۳ پیشنهادهای خود را تحویل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت نمایند. زمان گشایش پیشنهادها روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۱۴/۳۰ می باشد.

۶-هزینه آگهی و کارشناس به عهده برنده مزایده می باشد.

۷-متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد معرفی نامه (به همراه کارت شناسایی ملی)و اصل فیش واریزی به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۸۷۳۳۰۱۵۰۰۹ سیبا بانک ملی به نام درآمد سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت  تحویل امور قراردادها نمایند.

۸-سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.

۹-سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *