تبلیغات در برترین سایت ملارد

در زیر به تشریح ریز تعرفه هر یک از قسمت های ویژه تبلیغات در سایت اقتدار ملارد می پردازیم.  شما میتوانید از طریق مسیر های زیر تبلیغات خود را ثبت نمایید . بعد از ثبت ، بخش تبلیغات سایت جهت انجام دریافت سفارش با شما تماس خواهد گرفت .

1. تماس با شماره تلفن 09355513075

2٫ ارسال نام و نام خانوادگی و شماره تماس و همچنین نوع تبلیغات از طریق ارتباط با ما 

3٫ ارسال درخواست تبلیغ به شماره پیامک ۱۰۰۰۹۱۰۹۴۴۵۰۰۱

قابل ذکر است پرداخت سالیانه مبلغ هر نوع تبلیغات شامل  ۱۵درصد تخفیف می گردد.

با تشکر

تبلیغات در صفحات (قیمت ها به ریال می باشند)

 مکان تبلیغ

 ابعاد بنر

 هزینه یک ماه (بنر ساده)

 هزینه یک ماه (بنر فلش )

 ++a

 ۹۰×۷۲۸  ۲,۰۰۰,۰۰۰  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰

 +a

 ۲۴۰×۱۲۰  ۱,۲۰۰,۰۰۰  ۱,۵۰۰,۰۰۰

++b

 ۲۴۰×۱۲۰  ۱,۰۰۰,۰۰۰  ۱,۵۰۰,۰۰۰

Untitled1

 

Untistled1

Untisssled1