نماز جمعه بخش صفادشت برگزار شد

دلیل عدم کمک کرفتن از قدرت های غربی شرارت آنهاست

13 نوروز فرهنگ سازی احترام به طبیعت به کودکان است که بدانند درختان ریه های تنفسی زمین هستند تا از طبیعت محافظت کنند و برای نسل های بعدی بماند

به گزارش پایگاه خبری اقتدار ملارد ، دومین نماز جمعه بخش صفادشت در سال جدید به امامت حجت السلام حسینی همدانی برگزار شد.

حسینی همدانی گفت: اینکه میگویند از غرب انتظار کمک نداشته باشید چونکه سیاستمداران و قدرتهای غربی هم شرورند و هم وحشیهستند و در قضیه برجام هم که از پشت به ما خنجر زدند. و همینطور اقدام تروریستی در نمازجمعه نیوزلند را نتوانستند تروریستی بنامند و همچنینی در عربستان دنبال مسائل هسته ای هستند که مقام معظم رهبری فرمودند که البته نگران نیستیم چون آنها به زودی به دست مجاهدان اسالم خواهد افتاد. و همچنین کسانی که  دنبال این هستند که کشور را وابسته به غرب بکنند و سبک زندگی غربی را در کشور ترویج دهند مانند سند ۲۰۳۰ اینها تقی زاده های امروز هستند و خائنند. و به فرموده مقام معظم رهبری ما مردم جلی این تقیزاده های خائن خواهیم ایستاد و نخواهیم گذاشت حرف آنها به کرسی بنشیند.

امام جمعه صفادشت گفت:بخش زیادى از خسارتهای وارده به مردم و کشورمان ناشی از نامهربانی خود ما به طبیعت می باشدکه از جمله آنها می توان به تجاوز به حریم رودخانهها، ساخت و سازهای بی حساب و کتاب، تبدیل رودخانه هابه خیابان و لایروبى نکردن رودخانه های موجود، عدم محاسبه دقیق در ساخت سدها و … اشاره کرد.حوادث طبیعی اگرچه قابل پیشگیری نیستند اما با پیش بینی و آمادگی می توان از میزان خسارت های ناشی از آن کاست. این امر نیاز به برنامه ریزی بلندمدت جهت ایجاد زیرساختهای الزم دارد. چراکه برخی از اتفاقات در طبعیت بندرت رخ داده و برای مثال هر صد سال یکبار اتفاق می افتند. چنانچه شدت بارندگی های امسال بىسابقه بوده است. به گونهاى که براى مثال در شرق استان گلستان طى 70 ساعت 388 میلى لیتر بارش باریده معادل میزان بارش سالیانه این منطقه بوده است. در دیگر مناطق این استان هم بین48 درصد بارش سالانه در بازهاى کمتر از 4 روز باریده است. این حجم از بارشها طى حدود 48 سالى که از ثبت دادههاى هواشناسى در ایران مىگذرد، کامالً بىسابقه بوده است. با این وجود غفلت از اینگونه حوادث برای متولیان امر پذیرفتنی نیست. آمادگی نیروهای مسلح کشور اعم از ارتش، سپاه، وزارت دفاع و نیروهاى انتظامى که از ابتداى بحران در مناطق سیل زده حضور پیدا کرده و با تالشى وصف ناشدنى، به امدادرسانى پرداختند، بیانگر ویژگیهای منحصر به فردی است که این نیروها نسبت به نیروهای مسلح سایر کشورها دارد: سه ویژگى مهم نیروهاى مسلح کشورمان باعث درخشش دوباره آنان در این امتحان پیش آمده شد.
حسینی در ادامه گفت: اول آنکه این نیروها برآمده از متن و دل مردم بوده و خود را شریک غم و شادى مردم مىدانند. ویژگى دوم نیروهاى مسلح، داشتن روحیه از خودگذشتگى، فداکارى و ایثار است. این صفات واالى انسانى و ایمانى، باعث میشود آنان براى کمک به هموطنان خود از هیچ تالشى دریغ نکنند. نکته سوم و مهم دیگر، آمادگى و سرعت عمل باالى نیروهاى مسلح است که از آنان نیرو و توانى قابل اتکا و آماده براى ورود به شرایط بحرانى میسازد. لزوم آمادگی مسئولین کشور در همه سطوح و جایگاهها برای قرار گرفتن در کنار مردم، تدبیر و‌ کمک به حادثه دیدگان. نوروز، تعطیالت و یا هر بهانه ای دیگر برای توجیه عدم آمادگی و حضور مسئولانکشور قابل قبول نیست. پیامی که می توان ضرورت آن را از دو پیام مقام معظم رهبری استنباط کرد. معظم له در پیامهای خود تاکید کردند کمکهاى مردمى و ورود دستگاههاى عمومى به عرصهى امداد و جبران خسارتها وظیفهى مهمى است که مى تواند گوشهاى از آالم آن مردم عزیز را برطرف کند و از امام جمعه شیراز خواستند تا در تالش براى غمگسارى و جبران مصیبتها و خسارت و کمک به مردم، با مسؤولین دولتى همکارى و همگان را توصیه بهسرعت و جدیت در انجام وظیفه نمائید.آمادگی و پیشتازی مردم خوب و نوع دوست کشورمان می باشد که لحظه ای از غافله کمک‌ دهندگان جا نمانده و با نمایش جلوه های زیبایی از گذشت و ایثار بار دیگر نشان دادند که در دستگیری از هموطنانش منتظر هیچ پیام و دستوری نیستند. کسانی که خود شاید برای تامین مایحتاج زندگی شان در این‌ ایام با مشکالتی روبرو هستند اما مثل همیشه پا به صحنه نهادند با هر چه در اختیار داشتند به کمک آمدند.
هتل دارانی که رایگان به پذیرایی از مسافران پرداختند، تعمیرکاران و صاف کارانی که بدون چشم داشتی به کمک آسیب دیدگان آمدند و منازلی که برای دعوت از میهمان درهای خود را گشودند. این مردم نشان دادن مستحق رحمت الهی هستند و انشاءاهلل خدای منان با الطاف خویش ضایعه از دست دادن تعدادی از هموطنان و خسارات مادی سیل اخیر را با برکات خویش جبران خواهد نمود.

حسینی تشریح کرد : آمریکا حاکمیت جوالن سوریه را به اسرائیل غاصب واگذار کرد که چند مطلب را ثابت کرد که باید عبرت گرفت: اول اینکه این اقدام آمریکا یعنی خوش خدمتی به اسرائیل و اینکه همه فعالیتهای آمریکا در جهت منافع اسرائیل است و اقدام آمریکا در قبال جوالن یک اصل مهم را نشان داد و آن اینکه هر قدم عقب نشینى در برابر دشمن، زمینه ساز پیشروى بیشتر آن میشود. اگر جهان اسلام در سال گذشته وقتی که آمریکا سفارتش را از تل آویو به قدس انتقال داد می ایستادند امروز آمریکا جرات نمیکرد حاکمیت جوالن را به اسرائیل بدهد و همچنین نوع واکنش جهانی، نشان داد که آمریکا جایگاه جهانی ندارد و همچنین می خواهد کام مردم منطقه که با نابودی داعش شیرین شده را تلخ کند و حتی مصرف انتخاباتی دارد. همانطور که می دانید داعش به پایان حکومتش اعراف کرد در حالی که آمریکا بدنبال مدیریت داعش بود نه پایان خالفتش ، بنابراین فاتح واقعی میدان مقاومت بوده است و در آینده نزدیک مقاومت با نابودی اسرائیل و آل سعود و آمریکا فاتح بین المللی نیز خواهد بود.
سیزدهم فروردین ماه هر سال، یکی از روزهای به یادماندنی سال برای مردم ایران تبدیل میشود. در این روز، مردم بنا بر سنتى فرهنگى، از خانه ها بیرون می آیند و به دشت و صحرا و باغ میروند تا یک روز را در طبیعت و در کنار سبزه و گیاه و آب روان چشمه ها و جویبارها بگذرانند. این روز زیبا را، روز طبیعت نام گذارى کرده اند؛ روزى که باید در کنار بهره مندى از طبیعت زیبا و آب و هواى نیکو، بکوشیم تا ضمن سپاس از نعمات الهی و اندوختن خاطره های زیبا در زندگی خود، مهربانی با طبیعت را تمرین کرده و به فرزندان خویش بیاموزیم. سیزدهم نوروز بهانه ای است برای باهم بودن و همچنین 13 نوروز فرهنگ سازی احترام به طبیعت به کودکان است که بدانند درختان ریه های تنفسی زمین هستند تا از طبیعت محافظت کنند .و نیز طبیعت را باید گرامی داشت زیرا بهترین هدیه از طرف خداوندگار عالم، به بندگان است و هیچ کس نمی تواند آنها را شماره کند و شکرش را به جا آورد بنابراین طبیعت امانت االهى است: همه نعمت هاى خداوندگارى، در دست ما انسانها امانت است و باید آن را براى نسل هاى بعد حفظ کنیم و سالم به آنها بسپاریم. لذا در حفظ منابع طبیعى باید کوشید چون همه ما میدانیم که منابع طبیعى، محدود است و امکان تمام شدن آن وجود دارد. و نکته ای که باید توجه داشته باشیم این است که اسلام خرافه را ممنوع کرده است: چون دین مبین اسالم، با خرافه و اعتقاد به نحسى روز سیزده نوروز مخالف است؛ وگرنه، رفتن به دل طبیعت، جالبخش روح است و جان را مصفا می کند

انتهای پیام /احمدیان

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *