پایگاه خبری تحلیلی اقتدار ملارد - http://eghtedaremalard.ir

گلکاری نقاط مختلف مسکن مهرصفادشت گل کاری شد

به گزارش پایگاه خبری اقتدار ملارد،در ادامه کاشت گلهای فصلی درنقاط مختلف مسکن مهرصفادشت عوامل شهرداری مستقر دراین ناحیه میدان فاز یک شهرک مهررا گلکاری مینمایند.