به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند آغاز عملیات جدول گذاری پروژه مرکزدفن زیست اخترغرب(اخترآباد) در حال انجام می باشد.                   به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند آغاز پروژ برق رسانی به مرکز دفن زیست اختر غرب(اخترآباد) انجام شده است .           […]