امام جمعه ملارد

امام جمعه ملارد گفت: در شهرستان ملارد قدم های خوبی در سال های اخیر برداشته شده است اما هنوز در زیر ساخت ها مشکل داریم . در بحث اشتغال امنیت، فرهنگ و اجتماعی، بهداشت و سلامت نیاز به توجه، همت و تلاش بیشتر داریم.