سرویس: اجتماعی

جانشین نماینده قوه قضاییه درستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا:

سنندج- جانشین نماینده قوه قضاییه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: معابر کولبری باید در قالب قانون ساماندهی شود وانتظار می رود استان های مرزی کشور هم در این راستا فعالیت کنند.