سرویس: اجتماعی

اقتدار ملارد – مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان گفت: کمیته کودک با هدف بررسی وضعیت کودکان کار و کودک‌آزاری در استانداری گیلان تشکیل شده است.

اقتدارملارد-معاون مدیرکل و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور با تشریح توانمندی‌های این شهرستان از نیشابور به عنوان قطب دامداری و کشاورزی استان خراسان رضوی نام برد.

اقتدراملارد-رئیس منابع و آبخیزداری سیریک از کمک یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی خیر سیریکی برای احداث سد در این شهرستان خبر داد.