سرویس: اقتصادی

صارمی:بسازید تا خراب کنیم

صارمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ملارد با اعلام این خبر گفت: در اجرای تبصره۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ۶۰ مورد دیوارکشی و تفکیک غیرمجاز باغات و اراضی کشاورزی در هفته گذشته در روستای صالح آباد بخش مرکزی شهرستان ملارد تخریب شده و ۲۰ هکتار اراضی آزاد سازی شده است

چند توصیه به دامداران

با توجه به تشدید گرمای هوای در روزهای آینده، دامداران می توانند با افزایش تعداد دفعات خوراک دهی در مقادیر کم و در اوقات خنک تر روز و استفاده از خوراک تازه ، با کیفیت و خوش خوراک نقش مهمی در جلوگیری از بروز استرس دمایی در بین دام ها داشته باشد

اجرای عملیات پایش و مبارزه با آفات در اراضی ملی شهرستان ملارد

پیربداقی سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملارد هدف از اجرای این طرح را در راستای حفاظت و حمایت از مراتع شهرستان عنوان کرد و افزود : سم پاشی و مبارزه با آفات به خصوص آفات ملخ در سطح ۳۳۰ هکتار از مراتع شهرستان در پلاک های زرین آباد، آله آباد و نور آباد صورت گرفته است.