سرویس: اقتصادی

ساختمان دو طبقه آموزشی این مرکز به نام شهید مدافع حرم عباس آبیاری افتتاح شد

دکتر عابدینی: بیش از پنج هزار دانشجوی در حال تحصیل داریم که توان صدور گواهی پایانی در کمتر از ۱۵ روز را برای تمامی فارغ التحصیلان داریم

در آینده ای نزدیک ملارد از خشک سالی فاصله خواهد گرفت

صبح روز گذشته معاون شبکه آبرسانی و مسئول روابط عمومی آبفا غرب استان تهران بعد از دریافت گزارش های متعدد مردمی مبنی بر بی آبی در ملارد و پروژه های ناتمام آبرسانی در شهرستان ملارد حضور پیدا کردند