سرویس: اقتصادی

اقتدارملارد-در مرحله پایانی برنامه «مناظره» راغفر تاکید کرد: روش فعلی پرداخت یارانه هر چه سریعتر متوقف شود اما پژویان به ادامه پرداخت یارانه به روش فعلی تاکید کرد که به اعتقاد وی وضعیت بهتر خواهد شد.

اقتدارملارد-در پایان معاملات قراردادهای آتی سکه طلا، روز گذشته سررسیدهای معاملاتی با نوسان جزئی به کار خود پایان داده و سکه طلا تحویل بهمن‌‌ماه، یک میلیون و ۴۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شد.