سرویس: اقتصادی

اقتدارملارد-شرکت ملی گاز در حالی ادعای ورشکستگی می‌کند که در ۱۳ ماه گذشته از ۵ هزار میلیارد تومان درآمد قانونی خود ناشی از حذف بخشی از رانت پتروشیمی‌های گازی صرف‌نظر کرده و برای وصول آن هیچ اقدامی نکرده است.

اقتدارملارد-رئیس حوزه ریاست معاونت اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه ابتدا باید مقررات و مجوزهای داخلی برای پرواز مستقیم بین ایران و آمریکا اخذ شود، گفت: هنوز هیچ رایزنی با طرف آمریکایی درباره پرواز مستقیم بین ایران و آمریکا انجام نشده است.

اقتدارملارد-امروز قیمت‌های رسمی دلار با ۹ ریال افزایش ۲۴۸۰٫۸ تومان، پوند با ۴۱ ریال افزایش ۴۰۰۰٫۳ تومان و یورو با ۸ ریال کاهش ۳۳۴۶٫۴ تومان قیمت‌گذاری شد.