سرویس: بین الملل

ترکیه در سال‌های گذشته همواره سیاست فرار به جلو برای مهار ناآرامی‌های داخلی را آزموده است، اما بالغ بر ۱۰ انفجار ترریستی در ۵ سال گذشته نشان می‌دهد که این سیاست‌ها موفق‌آمیز نبوده است.

۱۰ روز پیش بود که کنگره آمریکا طرح تمدید قانون تحریم ایرانisa (داماتو) را تصویب کرد. دو شب پیش نیز توسط مجلس سنا یعنی سناتورها جمهوری خواه و دموکرات تصویب شد تا مهر تاییدی باشد بر سخنان عالمانه و حکیمانه رهبر معظم انقلاب.