سرویس: بین الملل

اقتدارملارد-رئیس جریان المرده لبنان با اعلام اینکه دفاع حزب الله از سوریه واجب است، میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان را یک رئیس جمهور ضعیف توصیف کرد.

اقتدار ملارد – موقعیت جغرافیایی عراق و همسایگی آن با ایران و عربستان و دیگر کشورهای شرقی جهان عرب و همچنین ترکیه و شکاف فرقه ای آن باعث شد ما این کشور را به عنوان بهترین میدان برای نزاع شیعیان ایران و سنی های سلفی عربستان انتخاب کنیم.

اقتدارملارد

اقتدارملارد-اگر تصمیم ایران و عراق مبنی بر تولید نفت بیشتر تحقق یابد، نفت بیشتری در بازار آزاد به فروش می‌رسد، قیمت نفت احتمالا کاهش خواهد یافت و به موجب آن قیمت بنزین نیز ارزان می‌شود.