سرویس: بین الملل

اقتدار ملارد – شعار مرگ بر آمریکا منحصر به ایران و ایرانیان و انقلاب اسلامی نیست، منتها انقلاب اسلامی به بسیاری از کشورها و معترضان جرأتی داد و تقدمی در نگرش جمعی به شعار مرگ بر آمریکا دارد.

اقتدار ملارد – “بشار اسد” فرزند “حافظ اسد” رئیس‌جمهور فقید سوریه و متولد ۱۹۶۵ میلادی است. بشار سومین پسر از پنج فرزند حافظ و انیسه اسد است

اقتدار ملارد – وقتی بتوانی دیگران را وادار کنی ایده هایت را بپذیرند و آنچه را بخواهند که تو می خواهی، در این صورت مجبور نخواهی بود برای هم جهت کردن آنها با خود، هزینه زیادی صرف سیاست هویج و چماق کنید.