سرویس: بین الملل

اقتدار ملارد – از آنجایی که برای بسیاری از افراد وضعیت مالی یک شخص نشان دهنده میزان موقعیت آن شخص است ، در این گزارش با افرادی که بیشترین میزان حقوق دریافتی سالانه را دارند آشنا می‌شوید.

اقتدارملارد-رئیس جریان المرده لبنان با اعلام اینکه دفاع حزب الله از سوریه واجب است، میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان را یک رئیس جمهور ضعیف توصیف کرد.

اقتدار ملارد – موقعیت جغرافیایی عراق و همسایگی آن با ایران و عربستان و دیگر کشورهای شرقی جهان عرب و همچنین ترکیه و شکاف فرقه ای آن باعث شد ما این کشور را به عنوان بهترین میدان برای نزاع شیعیان ایران و سنی های سلفی عربستان انتخاب کنیم.