سرویس: بین الملل

اقتدارملارد-مدیر فنی پایگاه اطلاع رسانی مجاهدین گفت: تلاش مذبوحانه منافقین برای مخدوش کردن جریان آزاد اطلاع رسانی و هک سایت افشاگر ماهیت کثیف منافقین با شکست مواجه شد.

اقتدارملارد-سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه جمهوری اسلامی مواضع صریح و اصولی خود را درباره سوریه به همه جهانیان اعلام کرده، عنوان کرد: ما مخالف هرگونه خشونت گرایی و تروریسم و افراط‌گرایی در منطقه هستیم.