سرویس: بین الملل

اقتداردملارد-رئیس جمهور سوریه تاکید کرد: هم اکنون با کسانی درگیر هستیم که اکثرشان تکفیری بوده و تفکرات القاعده را دنبال می کنند. البته شمار کمی از این افراد را می توان خارج شدگان از قانون توصیف کرد. اما در هر صورت ما هر جا با تروریسمی روبرو شویم پاسخ آن را خواهیم داد.