سرویس: بین الملل

اقتدار ملارد-یک تیم از بخش اسرا و مفقودین وابسته به اداره امور انسانی در وزارت حقوق بشر عراق طی اقدام تفحص مشترک با طرف ایرانی و تحت نظارت صلیب سرخ، پیکرهای ۲۰۵ نظامی ایرانی و عراقی را در فاو شناسایی کردند.

اقتدارملارد-مدیر فنی پایگاه اطلاع رسانی مجاهدین گفت: تلاش مذبوحانه منافقین برای مخدوش کردن جریان آزاد اطلاع رسانی و هک سایت افشاگر ماهیت کثیف منافقین با شکست مواجه شد.

اقتدارملارد-سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه جمهوری اسلامی مواضع صریح و اصولی خود را درباره سوریه به همه جهانیان اعلام کرده، عنوان کرد: ما مخالف هرگونه خشونت گرایی و تروریسم و افراط‌گرایی در منطقه هستیم.