سرویس: بین الملل

مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با حضور مهمانان خارجی در بهارستان برگزار شد و حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور سوگند یاد کرد.

رئیس جمهور آمریکا قانونی را با هدف کاهش سقف پذیرش مهاجران کم سواد و کم مهارت در آمریکا معرفی کرد که هدف آن جذب مهاجرانی است که به زبان انگلیسی مسلط باشند و از نظر مالی بتوانند خود را تامین کنند.