سرویس: فرهنگ و هنر

طرح بسیار زیبا از وحدت مردم و حضور فعال کادر پزشکی و پرستاران در مبارزه با ویروس کرونا از هنرمند بسیجی شهرستان ملارد خواهر ونوس نجومی برای شکست کرونا

رضا مافی مدیر کانون بسیج هنرمندان شهرستان ملارد گفت :
در این بازه ی زمانی نیاز دیدیم‌ وارد عمل بشویم و هنرمندان خودرا در تخصص های گوناگون وارد میدان کنیم تا روحیه مردم را با آثار خودمان بالاتر ببریم.