سرویس: فرهنگ و هنر

جایگاه کالای ایرانی در خانواده ایرانی کجاست؟

توکلی کجانی فرماندار شهرستان ملارد در ششمین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز این شهرستان با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در استفاده از کالای ایرانی در بین خانواده ها گفت:

کارگاه آموزشی کاشت قارچ و زعفران در شهرستان ملارد برگزار شد

به همت اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری تهران و همکاری امور بانوان و خانواده فرمانداری شهرستان ملارد، اولین دوره کارگاه آموزشی کشت قارچ و زعفران ویژه زنان سرپرست خانوار در محل سالن جلست فرمانداری برگزار گردید.

فرماندار:قاچاق کالا وارز را تحمل نمی کنیم

توکلی کجانی فرماندار شهرستان ملارد در پنجمین نشست اعضای کمیسیون برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر فاچاق کالا و ارز شهرستان ملارد ضمن تاکید بر پیگیری و اجرای وظایف نظارتی دستگاهها و نهادهای مربوطه ، جدیت در برخورد با متخلفین ، انجام اقدامات بازدارنده و استفاده از نیروهای متعهد را بخشی از عوامل موثر در کاهش عرضه و فروش کالاهای قاچاق در سطح جامعه عنوان کرد