سرویس: فرهنگ و هنر

اقتدارملارد-لادن طاهری که پس از استعفای محمد حسن خوشنویس با حکم جواد شمقدری سرپرست فیلمخانه ملی شده بود، با حکمی از «حجت‌الله ایوبی» به سمت مدیر کل فیلمخانه ملی ایران منصوب شد.

اقتدار ملارد – عقل است که قدرت درک مفاهیم را به انسان می‌دهد و در حقیقت جایگاه عقل بسیار بالاست و اگر این قدرت بشری به نور موید شود، می‌تواند گذشته انسان را هم جبران کند.