سرویس: فرهنگ و هنر

شهید سید مهدی تقوی از رزمندگان تخریب‌چی لشکر ۱۰ سیدالشهدا(ع) و از فعالان جامعه قرآنی کشور بود که بر اثر حمله تروریستی صبح امروز در مجلس شورای اسلامی به شهادت رسید.

راویان شیعه از حضرت باقر(ع) آنهایی که زمان امام باقر بودند از حضرت صادق(ع) آنهایی که زمان امام صادق بودند نقل کردند که معنای رنگ خدا در سوره بقره، اسلام و منظور دین خداست.