سرویس: ورزشی

حضور کاپیتان تیم ملی کاراته ایران در شهرستان ملارد

ذبیح الله پور شیب ، کاپیتان تیم ملی کاراته کشورمان با حضور در شهرستان ملارد ، از نزدیک با امکانات و ظرفیت های این شهرستان در رشته کاراته آشنا شده و با تعدادی از کاراته کاهای ملاردی به تمرین پرداخت .

اداره ورزش و جوانان ملارد میزبان مسئول جدید کانون بسیج ورزشکاران بود

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ملارد: امید است با حضور مسئول جدید کانون بسیج ورزشکاران در آینده شاهد رشد و شکوفایی های روز افزونی در شهرستان و جامعه ورزشی باشیم