سرویس: ورزشی

اولین مجوز حضور در المپیک

مبینا حیدری کاراته کا شایسته ملاردی در وزن منهای ۵۹ کیلو گرم ،بعد از پنج برد در پیکار آخر مغلوب حریف خود از روسیه شد و به نشان نقره دست یافت و اولین مجوز حضور در المپیک را به نام خود ثبت کرد.