سرویس: اخبار شهرستان

جهش تولید به معنی عمل در ملارد

هم اکنون در حال برگزاریست??

هم اکنون در حال برگزاریست??

صبح امروز کارگروه رفع موانع تولید با هدف تسهیل و رفع مشکلات واحد های تولیدی شهرستان ملارد به ریاست برنجی فرماندار این شهرستان با حضور جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی، تولید کنندگان و صنعتگران در یکی از واحدهای تولیدی برگزار شد