سرویس: اخبار شهرستان

امام جمعه ملارد گفت: مسئولین هزینه‌های مصرفی را نجومی نگاه می‌کنند. مردم حقوق‌های نجومی نمی‌گیرند که فیش‌های نجومی برای آن‌ها می‌نویسید. فیش‌های آب و گاز را زیاد می‌نویسید مگر مردم چقدر درآمد دارند. اگر ریاضی آن‌ها ضعیف است کلاس بروند ریاضی یاد بگیرند و اعداد را برای مردم اشتباه ننویسند.

معاون سیاسی استانداری تهران

معاون سیاسی استانداری تهران گفت : آفت مهم دموکراسی جهل و ناآگاهی بخشی از جامعه است . کسی که اصلا مجالی برای اندیشیدن برایش نمانده باشد مشارکت سیاسی او چه نقشی می تواند داشته باشد .

نماینده مردم شهرستان‌های شهریار، ملارد و قدس

نماینده مردم شهرستان‌های شهریار، ملارد و قدس گفت:کسانی هم که اگر حساس کنیم به واسطه رفت و آمد در دفتر یا همکاری ما در ستاد انتخاباتی شاید به خودشان اجازه می دهند از طرف دفتر صحبت کنند ضمن اینکه به زحمات آن ها ارج می نهیم قطعا ملاحظه نمی کنیم و شفاف و روشن از دخالت در انتخابات منع خواهیم کرد.