سرویس: اخبار شهرستان

فرماندار ملارد گفت:‌به فضل الهی در آینده ای نزدیک شهرستان ملارد میزبان رئیس جمهور خواهد بود و به منظور برگزاری هر چه با شکوه تر مراسم استقبال از رئیس دولت کمیته‌های لازم در این خصوص تشکیل شده است.