سرویس: اخبار شهرستان

امام جمعه ملارد با اشاره به جنایت علیه مسلمانان در میانمار تصریح کرد: مظلومیت و کشتار بی رحمانه مسلمانان میانمار امروز بزرگ ترین درد جامعه اسلامی در دنیا است. نباید از این فاجعه بی تفاوت عبور کرد .

امام جمعه ملارد

امام جمعه ملارد گفت: در شهرستان ملارد قدم های خوبی در سال های اخیر برداشته شده است اما هنوز در زیر ساخت ها مشکل داریم . در بحث اشتغال امنیت، فرهنگ و اجتماعی، بهداشت و سلامت نیاز به توجه، همت و تلاش بیشتر داریم.

امام جمعه ملارد

امام جمعه ملارد گفت:شهید محسن حججی با صلابت، شجاعت و عزت در مقابل دشمن به ایران و ایرانی عزت بخشید و موجی از غرور صلابت و شجاعت و ایستادگی را به ارمغان آورد . نمایندگان باید برای عمل نادرست خود از پیشگاه ملت رشید ایران عذر خواهی کنند .

امام جمعه ملارد

امام جمعه ملارد گفت:قدرت دفاعی و انسجام اجتماعی و وحدت ملی و همچنین گسترش نفوذ ایران در منطقه و تاثیر گذاری ایران در معادلات و تصمیم گیری های منطقه از دیگر مولفه های قدرت ایران اسلامی است که آمریکا از آن هراس دارد.