سرویس: اخبار شهرستان

دهستان اخترآباد روستایی محروم است که نه در مرز های دور افتاده کشور و نه در هزاران کیلومتر دور تر از پایتخت زندگی قرارگرفته است. فاصله آن تا پایتخت حدود ۵۵ کیلومتر است .فاصله مسافتی اندک با نمایشی از فرسنگ ها تبعیض در کنار گوش پایتخت نشین ها .

همزمان با روز بهزیستی ، ویژه برنامه هایی شامل برگزاری همایش نظافت و پاکسازی خیابان های شهرستان ملارد توسط معلولین و بازدید از مرکز کودکان کار و مراکز توانبخشی و اجتماعی در شهرستان ملارد توسط اداره بهزیستی این شهرستان برگزار شد.

امام جمعه ملارد گفت:در شهرستان ملارد با جمعیتی بیش از ۴۵۰ هزار نفر تأمین اجتماعی چه گلی به سر خودش زده است ؟ لذا انتظار داریم مسئولین پیگیری‌های لازم را انجام دهند تا مردم بتوانند خدمات تأمین اجتماعی در شهرستان ملارد استفاده کنند.

جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ملارد

جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ملارد با اشاره به اهداف اردوهای جهادی اذعان کرد: تمام اقدامات و برنامه‌های پیشبینی شده در این اردوها در راستای آماده سازی زمینه ظهور ، فرهنگ سازی، خودسازی، محرومیت زدایی و مطالبه گری در جامعه است.