سرلشکر باقری:

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: مدافعان مقتدر حریم امنیت ملی اجازه تکرار نمایش‌هایی مانند آنچه در خیابان پاسداران رخ داد را نداده و با هر تهدیدی علیه امنیت شهروندان با قاطعیت برخورد خواهد شد.

ضرغامی:

ضرغامی عنوان کرد: شهید حدادیان و دیگر شهدای ۳۰ بهمن، فرزندان راستین کمانداران احد و ابوقریب هستند که اجازه نمی‌دهند تا دشمنان ملت مسلمان ایران، با آشوب و جنایت، کشور را از درون دچار ضعف و شکست کنند. آفرین بر آنان!

معاون امور بین‌الملل سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد

معاون امور بین‌الملل و توسعه روابط تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: دولت ۳۰۰ میلیارد تومان در بودجه سال آینده به عنوان مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته است.