طرح بسیار زیبا از وحدت مردم و حضور فعال کادر پزشکی و پرستاران در مبارزه با ویروس کرونا از هنرمند بسیجی شهرستان ملارد خواهر ونوس نجومی برای شکست کرونا

رضا مافی مدیر کانون بسیج هنرمندان شهرستان ملارد گفت :
در این بازه ی زمانی نیاز دیدیم‌ وارد عمل بشویم و هنرمندان خودرا در تخصص های گوناگون وارد میدان کنیم تا روحیه مردم را با آثار خودمان بالاتر ببریم.

آسفالت و لکه گیری بلوار رسول اکرم(ص) لکه گیری آسفالت معابر در شهرستان ملارد

آسفالت معابر آسیب دیده بخشهایی از شهرستان ملارد، توسط مدیریت زیر بنایی و ترافیکی شهرداری ملارد شناسایی و قسمت های آسیب دیده لکه گیری شد،لذا در همین راستا نقاطی از بلوار رسول اکرم (ص) نیز لکه گیری و آسفالت گردید.