اجرای عملیات پایش و مبارزه با آفات در اراضی ملی شهرستان ملارد

پیربداقی سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملارد هدف از اجرای این طرح را در راستای حفاظت و حمایت از مراتع شهرستان عنوان کرد و افزود : سم پاشی و مبارزه با آفات به خصوص آفات ملخ در سطح ۳۳۰ هکتار از مراتع شهرستان در پلاک های زرین آباد، آله آباد و نور آباد صورت گرفته است.

اروپائیان بی عرضه بدون اذن شیطان بزرگ کاری نمیکنند

حسینی همدانی : اختلافت شدید امارات با عربستان یک زنگ خطر برای عربستان است و اینکه تغییر معادله میدانى در یمن که یمن خود را از حالت «تدافعى فرسایشى» به وضعیت «هجومى بازدارندگى» تغییر داده است، خب این یعنی وحشت اماراتی ها