مردی که متهم است به دنبال برقراری ارتباط با زنی متاهل، شوهر او را به دار آویخته است، در جلسه دادگاه منکر اتهامش شد. او پیش از این به قصاص محکوم شده بود اما دیوان‌عالی کشور این حکم را شکست و پرونده را برای بررسی دوباره به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع داد.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه طرح فراکسیون امید با موضوع تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی و غیررسمی در کشور سوءظن برانگیز است، گفت: گروهی که این طرح را ارائه داده‌اند، دنبال سخنان ساختارشکنانه در انتخابات پیش رو هستند.

نماینده مردم شهرستان‌های شهریار، ملارد و قدس

نماینده مردم شهرستان‌های شهریار، ملارد و قدس گفت:کسانی هم که اگر حساس کنیم به واسطه رفت و آمد در دفتر یا همکاری ما در ستاد انتخاباتی شاید به خودشان اجازه می دهند از طرف دفتر صحبت کنند ضمن اینکه به زحمات آن ها ارج می نهیم قطعا ملاحظه نمی کنیم و شفاف و روشن از دخالت در انتخابات منع خواهیم کرد.