طرح شفا:

همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار و حمایت از کالای ایرانی امروز با حضور مسئولین شهرستانی و همچنین خانم دکتر شارقی مشاور و مدیرکل امورزنان استانداری تهران جهت ارائه خدمات از جمله معرفی و ثبت نام در سایت حامی بانو وحمایت از تولید کالای ایرانی برگزار گردید.

هفته مبارزه با مواد مخدر

برگزاری همایش دوچرخه سواری خانوادگی ، شناسایی و پاکسازی مناطق آلوده ، برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد در سطح پایگاههای تابستانی و مراکز صنعتی ، اطلاع رسانی در حوزه پیشگیری از اعتیاد توسط ائمه جماعات در سطح مساجدو…