برچسب: آبفا

در آینده ای نزدیک ملارد از خشک سالی فاصله خواهد گرفت

صبح روز گذشته معاون شبکه آبرسانی و مسئول روابط عمومی آبفا غرب استان تهران بعد از دریافت گزارش های متعدد مردمی مبنی بر بی آبی در ملارد و پروژه های ناتمام آبرسانی در شهرستان ملارد حضور پیدا کردند