برچسب: آسفالت

آسفالت و لکه گیری بلوار رسول اکرم(ص) لکه گیری آسفالت معابر در شهرستان ملارد

آسفالت معابر آسیب دیده بخشهایی از شهرستان ملارد، توسط مدیریت زیر بنایی و ترافیکی شهرداری ملارد شناسایی و قسمت های آسیب دیده لکه گیری شد،لذا در همین راستا نقاطی از بلوار رسول اکرم (ص) نیز لکه گیری و آسفالت گردید.