برچسب: آسیایی

روحانی در کنفرانس روسای مجالس ۶ کشور آسیایی:

رئیس‌جمهور با بیان اینکه تحریم‌های اقتصادی ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران را شکل بارزی از تروریسم دانست وگفت: خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم علیه ملت ایران نمونه بارز تروریسم اقتصادی است.

اقتدارملارد-
سیزدهمین اجلاس آمبودزمان آسیایی با سخنرانی وزیر دادگستری و صدور بیانیه‌ای، بعد از سه روز به کار خود پایان داد. در این بیانیه بر فعالیت‌های آمبودزمان‌ها در رسیدگی صادقانه و به موقع به شکایات اشخاص از دستگاه‌های دولتی تاکید شد.