برچسب: آغاز

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ضمن حضور در گشت‌های مشترک به نانوایان متخلف هشدار داد در صورت ۳ مرتبه تکرار تخلف، نانوایی پلمب خواهد شد.