برچسب: آمریکا

آمریکا قصد فریب پدافند را داشت

سفیر سوریه در لبنان با بیان اینکه آمریکا همواره قوانین بین المللی را نقض کرده است افزود: آمریکا می خواست که پدافند هوایی سوریه را به خطا بیندارند تا هواپیمای ایرانی را مورد هدف قرار دهد.