برچسب: اسارت

دکتر گفت: ناصر استخباراتی یه سؤالی ازت می‌پرسم، راستشو بگو؛ اگه می‌دونستی میای جنگ، روزی اسیر می‌شی و تو اردوگاه اسرای جنگی مجبور می‌شی لخت بشی، می‌اومدی جبهه؟ گفتم…

در ادامه دیپلماسی لبخند دولت تدبیر؛

۱۹ماه از اسارت های ملوانان ایرانی در حال می گذرد که هنوز نه تنها خبری از پیگیری مسئولین برای آزادی این افراد اعلام نشده بلکه نمایندگان جنوب استان در مجلس شورای اسلامی نیز سکوت کرده و در دسترس نیستند.