برچسب: استعفا

مقام معظم رهبری:«بعضی ها جوری حرف می زنند، جوری اقدام می کنند که به اسم اینکه می خواهیم اوضاع را درست کنیم؛ در نقشه دشمن کار می کنند، خودشان ملتفت نیستند. اینهایی که خطاب می کنند به دولت که بایستی دولت برکنار بشود و از این قبیل حرف ها، اینها دارند در نقشه دشمن کار می کنند. نخیر، دولت باید با قوّت سرِ کار بماند، کارها را باید این دولت انجام بدهد.»

اقتدار ملارد – محمد مايلي کهن عليرغم کارنامه مناسب در فوتبال به دليل پرداختن گاه و بي گاه به حاشيه هاي فوتبال و معضلات آن به مرد بيانيه ها معروف است.