برچسب: اطلاعاتی

سخنگوی دولت در نشست خبری گفت: با توجه به اینکه برجام هم‌اکنون در مجلس در حال بررسی است دولت هم هر اطلاعاتی که آنها نیاز دارند در اختیارشان خواهد گذاشت بنابراین نیازی به ارائه لایحه نیست.