برچسب: امام حسین

به گزارش پایگاه خبری اقتدار ملارد :کم نیستند مسیحیانی هم چون “جرجی زیدان” ، “جرج جرداق” و ده‌ها مسیحی حق جوی دیگر که حقیقت ناب همه ادیان راستین را در اهل بیت پیامبر و صحرای خونین کربلا یافته‌اند.