برچسب: امام زمان

سهل‌انگاری مسئولین زمینه‌ نفوذ فرقه‌های ضالّه را فراهم کرده است؛

مهدکودک‌ها به عنوان یک نهاد تربیتی که برنامه‌‌ی مدونی در ایران برای آنها وجود ندارد، امروزه به موثرترین بستر نفوذ فرقه‌‌های ضالّه تبدیل شده‌‌اند.

ولایت فقیه

اقتدار ملارد-ایمانوئل والرشتاین، جامعه‌شناس بلندآوازه آمریکایی با نگرانی می‌گوید؛ «مانع اصلی پیش‌روی ما برای استقرار نظم جهانی- کدخدایی آمریکا!- دکترین ولایت ‌فقیه امام خمینی است.