برچسب: امریکا

مطمئنا خروج از برجام تهدیدی برای آمریکا خواهد بود

هداف امریکا از درگیری های در منطقه درگیری با کشور های اسلامی و از جمله ایران است.هدف آمریکا از این کار برای وابستگی مسلمانان به آنها و از آنجایی که بیشترین ذخایر نفتی در کشور های اسلامی و تساحب آنهاست .تنها کشوری که مقتدرانه جلوی استکبار ایستاد و نگذاشت کشور اسلامی تجزیه شود کشور ایران بود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در شلمچه:

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: با توجه به اینکه برجام یک تعهد بین‌المللی است هر دولتی در آمریکا مکلف به عمل کردن به آن است و بعید به نظر می‌رسد ترامپ دوران تبلیغات ترامپ دوران ریاست جمهوری باشد.