برچسب: امنیت

در پی حمله موشکی آمریکا به سوریه انجام شد

در پی تذکر نماینده مردم اسلام آباد غرب در خصوص لزوم انجام اقدامات سیاسی و دیپلماتیک متناسب با حمله موشکی آمریکا به سوریه، رئیس مجلس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را مامور تشکیل جلسه‌ای جهت بررسی اقدامات سیاسی و دیپلماتیک به حضور مسئولان ذیربط کرد.

سردار سلامی:

جانشین فرمانده سپاه پاسداران گفت: سپاه و نیروی انتظامی به صورت مشترک در مناطق مرزی قرارگاه‌هایی را ایجاد کرد‌ه‌اند که امنیت زائران را به عهده دارد.

در حالی که دلسوزان واقعی لبنان به دنبال هدایت کثرت گروه های سیاسی این کشور به سوی وحدت هستند، دشمنان امنیت لبنان در صددند کثرت سیاسی را در تقابل با وحدت ملی در این کشور قرار دهند.