برچسب: انتخابات

اقتدار ملارد -رئیس دولت یازدهم گفت: حداقل انتظار مردم در این دولت جدید، ایجاد ثبات و آرامش در همه زمینه‌ها، رفع دغدغه ها و تنگناهای مختلفی است که امروز کشور با آن مواجه است.