برچسب: انتظار

حافظه‌ی مشترک ملت‌ها در دوران جدید با مجموعه‌ای از آثار رسانه‌ای معمولاً تصویری شکل‌ می‌گیرد و آدمی به ‌نام میرباقری می‌تواند ادعا کند بخش مهمی از حافظه‌ی جمعی ملت ایران را با سریال‌هایش ساخته است.