برچسب: بازنشستگان

اقتدار ملارد-صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تسریع در پرداخت مطالبات باقی مانده بازنشستگان که مربوط به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است، گفت: در این مرحله ۳۰۰ هزار تومان از مطالبات بازنشستگان روز یازدهم اردیبهشت ماه به حساب بانکی آنان واریز خواهد شد.