برچسب: بحران

افزایش سرانه ورزشی و ایجاد پناهگاه ها ی ایمن در مواقع بحران

ه منظور افزایش سرانه ورزشی و همچنین افزایش پناهگاه مناسب برای اسکان شهروندان در مواقع بحرانی ؛ تعداد ۳ عدد سالن چند منظوره در بلوار مطهری غربی ؛ بلوار شهید جمور مارلیک ؛ خیابان دانش شرقی احداث و آماده بهربرداری و یک سالن چند منظوره در روستای قپچاق در حال احداث می باشد .

یک باران تابستانه چند دقیقه ای کافی بود تا نه تنها شهروندان ملارد دچار مشکلات فراوان شوند، بلکه عملکرد ضعیف شهرداری ملارد در مواجهه با یک بحران کوتاه مدت را نیز دربرداشته باشد.