برچسب: بلژیک

رستوران معلق در بلژیک

اقتدار ملارد-رستوران معلق در بلژیک که از میهمانش در فاصله ۵۰ متری زمین پذیرایی می کند. میز غذا خوری این رستوران با کمک جرثقیل در هوا معلق نگه داشته می شود.