برچسب: تهران

۳ چالش تامین آب برای حریق بعد از زلزله؛

آب انبارهای مدرن و جدید شهر تهران برای تامین آب مورد نیاز پس از زلزله احتمالی پایتخت پیش بینی شده که با ایجاد این آب انبارها تهرانی ها دست کم در ۳ روز اول مشکل آب آشامیدنی ندارند.

هشت روز از آلودگی مستمر هوای تهران گذشت/

امروز هوای تهران ناسالم برای همه گروه ها است و هنوز هم راه حل اساسی برای حل این بحران وجود ندارد؛ هرچند مسئولین سعی م یکنند این روزها کمتر پاسخگو باشند چرا که هیچ یک از تیرهای آنها به هدف نخورده و روز به روز بر آلودگی هوای تهران افزوده می شود.

افراد بدحجاب این روزها شیوه جدیدی برای بدحجابی هنگام رانندگی و فرار از دست مجریان قانون پیدا کرده‌اند و با این شیوه کسی مانع حرکت خودرویشان نمی‌شود.