برچسب: توکلی کجانی

فرماندار ملارد :ایجاد تعادل در بخش های مختلف در سایه همدلی و رفع برخی کمبودها می باشد

کتر توکلی کجانی فرماندار محبوب شهرستان ملارد در پیامی سالروز مناسبت روز حمل و نقل و ترافیک را تبریک گفت و خاطرنشان کرد که امروزه بخش عظیمی از چرخه اقتصاد به واسطه صنعت حمل و نقل به گردش در می آید